Electronics Circuit Lab

ห้องปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์

เข้าห้อง

สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์

รวมคลิปตัวอย่าการเล่นชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นต่าง ๆ พร้อมสอดแทรกเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้เด็ก ๆ สนุกยิ่งขึ้น

เข้าห้อง

เรียนรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์

นำเด็กๆ เข้าสู่โลกของอิเล็กทรอนิกส์ แบบภาษาเข้าใจง่าย สไตล์เด็ก ๆ ผู้ปกครองที่ไม่มีพื้นฐานด้านนี้ก็สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก ๆ ได้ การเรียนรู้นี้จะช่วยให้เด็กๆ รู้จักและเข้าใจเรื่องของไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเบื้องต้น และนำไปต่อยอดในระดับแอดวานซ์ได้