Coding LAB

ห้องปฏิบัติการโค้ดดิ้ง

ห้องโค้ดดิ้งสำหรับเด็กปฐมวัย (4-6 ปี) 

เรียนรู้ทักษะโค้ดดิ้ง ที่เหมาะกับเด็กเล็ก โดยใช้ชุดอุปกรณ์ Coding แบบไม่ต้องใช้จอ (Screen Free) เป็นสื่อ เด็ก ๆ จะได้เล่นพร้อมกับเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ผู้ปกครองสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก ๆ ได้

ห้องหุ่นยนต์และเขียนโค้ดสำหรับเด็กวัย 6 ปีขึ้นไป (Robo Wunderkind)

ห้องนี้เด็ก ๆ จะได้เริ่มต้นเข้าสู่โลกของหุ่นยนต์ เข้าใจการทำงานของระบบอัตโนมัติ รวมถึงการเขียนชุดคำสั่ง (Algorithm) โดยใช้อุปกรณ์ Robo Wunderkind เป็นสื่อในการสอน

เข้าห้อง

ห้อง Arduino Basic สำหรับเด็กวัย 10 ปีขึ้นไป

เติบโตไปอีกขั้นกับภาษา C++ ด้วย Arduino Basic  ห้องนี้จะทำให้เด็ก ๆ ได้สร้างหุ่นยนต์หรือโปรเจคต่าง ๆ จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรู้จักกับภาษา C++ ผ่านการโหลดและแก้ไขค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง ทำให้การเล่นมีความสนุกจากการทดลองเปลียนค่าในโปรแกรม

ห้องเกมส์โค้ดดิ้งฉบับ Unplugged

เรียนรู้ทักษะโค้ดดิ้งผ่านเกมส์และกิจกรรมสนุก ๆ จากอุปกรณ์ใกล้ตัวที่หาได้ภายในบ้าน