เรียนรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์

EP.1 วงจรมอเตอร์และหลอดไฟ

ทำความรู้จักสัญลักษณ์สากลแทนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รู้จักองค์ประกอบพื้นฐานที่ทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้า