Showing the single result

– สินค้ามือหนึ่ง ค้างสต็อค สภาพภายนอก 90-95% แต่การใช้งานสภาพ 100%
– เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการสื่อคุณภาพสำหรับบุตรหลาน แต่ไม่ต้องลงทุนสูง คุ้มค่าใช้งานได้ยาว ๆ
– สินค้าสามารถใช้งานได้จริงเนื่องจากเป็นสินค้ามือหนึ่งทุกรายการ (ร้านทำการตรวจสอบการใช้งานแล้วทุกชิ้น)