Tutorials

Introduction Video: Meet Robo

การ Update Firmware

โค้ดเสียง แสง และเงื่อนไขปุ่ม

โค้ดการเคลื่อนที่

หุ่นยนต์ไฟฉาย

โค้ดเซ็นเซอร์เสียง

โค้ดไฟปาร์ตี้

การทำงานของปุ่ม Reverse

Robo Wunderkind กับ LEGO

Robo เป็นกิ้งก่า (การโค้ด 6 ล้อ)

เซ็นเซอร์วัดระยะ

การทำงานของปุ่ม

Robo Display Message

การทำงานของ Light Sensor

Robo กับ 5 คำสั่งในครั้งเดียว

Robo LED Display